Ålands sjömansskola

Gamla verkstaden renoveras och avloppen byts.

Projektnamn: Ålands sjömansskola
Byggherre: Ålands Landskapsregering
Byggtid: Maj – oktober 2010
Entreprenadform: Generalentreprenad
Omfattning: Renovering och byte av avlopp i gamla verkstaden
Projektledare från kontoret: Bror-Erik Blomqvist
Arbetsledare: Andreas Säll