Ålands yrkesskola, svetsverkstad

Yrkes Svets, Mariehamn

Projektnamn: Yrkes Svets
Ny våningsyta 820 m²
Byggherre: Ålands Landskapsregering
Byggtid: September 2012 – Juni 2013
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Omfattning Renovering
Konstruktion:
Projektledare från kontoret: Bror-Erik Blomqvist
Arbetsledare: Daniel Gustavsson
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
April 2012
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
September2012