Ankargården

Projektnamn: Ankargården
Bruttoyta:  705 m²
Byggherre: BAB Ankargården
Byggtid:  Augusti – december 2016
Omfattning Tilläggsisolering och putsning av fasader på Sheffersgränd 2 och 4 samt Ålandsvägen 16
Projektledare från kontoret: Anders Sundblom
Arbetsledare: Roland Jansson

 

Ankargården