Kort historik

2 juni 1990

Allbygg Ab registreras som företag på Åland av Christer Lindholm VD, Birger Lindholm och Guy Dannström Företaget har 5 st anställda utöver de 3 grundarna

Hösten 1990

Nya Ålands kontorshus, första större projektet för Allbygg Ab

1 januari 1991

17 st totalt arbetade inom företaget

2 juni 2000 – Allbygg 10 år

Allbygg Ab firar 10 år som byggfirma på Åland. Antalet anställda är ca 30st

Kontorshus 2002

Allbygg Ab flyttar in i sitt nya kontorshus på Nabbvägen 1. Det är nu 4 personer som sitter på kontoret.

1 februari 2010

VD:n Christer Lindholm går i pension och ny VD blir Anders Sundblom som arbetat inom företaget i ca 13 år

2 juni 2010 – Allbygg 20 år

Allbygg Ab firar 20 år som byggfirma på Åland. Antalet anställda är ca 50st

2 juni 2015 – Allbygg 25 år

Allbygg Ab firar 25 år. Antalet anställda är fortfarande ca 50st

1 februari 2017 – Ny VD

Bror-Erik Blomqvist tar över som VD efter Anders Sundblom som slutar efter ca 20 år i företaget.

2 juni 2020 – Allbygg 30 år

Allbygg Ab firar 30 år.