Kontakt

Kontoret är öppet mån-tor: kl.07.30-16.30 fre: kl.07.30-14.00

      
Adress: Allbygg Ab
Nabbvägen 1
AX-22100 Mariehamn
Åland
Telefon: +358-(0)18-23 411
E-mail: fornamn[at]allbygg.ax
FO-Nummer: 0809645-7
Tullnummer: 0662-7 (FIN)
På kontoret

Bror-Erik Blomqvist – VD / Projektchef

 E-mail:   bror-erik[at]allbygg.ax
Telefon:   +358-(0)18-528 424
Mobil:     +358-(0)457 5958 242

Patrik Jörgensen – Projektchef

 E-mail:   patrik[at]allbygg.ax
Telefon:   +358-(0)18-528 423
Mobil:     +358-(0)457 3457 732

Ann Jansson – Ekonomiansvarig

E-mail:    ann[at]allbygg.ax
Telefon:  +358-(0)18-528 420
Mobil:     +358-(0)400 931 825
På fältet

Daniel Gustavsson – Arbetsledare

Telefon:   +358-(0)40 5417 418
E-mail:   danielg[at]allbygg.ax

Daniel Lindholm – Arbetsledare

Telefon:   +358-(0)400 537 069
E-mail:   daniell[at]allbygg.ax

Roland Jansson – Arbetsledare

Telefon:   +358-(0)400 514 174
E-mail:   roland[at]allbygg.ax

Andreas Säll – Arbetsledare, mindre jobb

Telefon:   +358-(0)50 5254 467
E-mail:   andreas[at]allbygg.ax

kontoret