Saltkråkan – Tillbyggnad

Delvis rivning av befintlig byggnad samt en nybyggnad av daghem.

Projektnamn: Saltkråkan – Tillbyggnad
Bruttoyta:
Byggherre: Lemlands Kommun
Byggtid: februari 2018 – Januari 2019
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Omfattning Rivning och tillbyggnad, daghem
Konstruktion: Trä
Projektledare från kontoret: Bror-Erik Blomqvist
Arbetsledare: Daniel Gustavsson