Stadshustaket

Mariehamns stad byter ut det befintliga koppartaket inkl takstomme på Stadshuset till ett nytt koppartak med en annan sluttning än den befintliga.

Projektnamn: Stadshustaket
Byggherre: Mariehamns Stad
Byggtid: Maj-oktober 2010
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning Ombyggnad av vattentak
Takkonstruktion: Trästomme med kopparplåt
Projektledare från kontoret: Bror-Erik Blomqvist
Arbetsledare: Daniel Lindholm

stadshustaket4_1024x683