VL, tak

Projektnamn: Viking Line tak
Bruttoyta: 427m²
Byggherre: Viking Line Abp
Byggtid: Februari-Maj 2016
Omfattning Nytt yttertak
Projektledare från kontoret: Anders Sundblom
Arbetsledare: Daniel Lindholm