Självstyrelsegården

Självstyrelsegården

Byggnadsobjektet omfattade ombyggnad/renovering, vvs- och elinstallationer samt en mindre tillbyggnad av Självstyrelsegården. Allbygg stod för byggentreprenaden.

Projektnamn: Självstyrelsegården
Våningsyta 5650 m²
Byggherre: Ålands Landskapsregering
Byggtid: November 2011 – Hösten 2013
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Omfattning Om- och tillbyggnad
Projektledare från kontoret: Anders Sundblom
Arbetsledare: Bernt Geust