Trobergshemmet

Tillbaka

Mariehamns stad bygger en ny del för äldreboende bredvid det befintliga. Byggnaden skulle komma att bestå av 3 våningar ovan mark samt en källare med bland annat garage.

Projektnamn: Trobergshemmet, Etapp 1
Bruttoyta: 7530m²
Byggherre: Mariehamns Stad
Byggtid: Augusti 2009-Maj 2011
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Projektyp: Nybyggnad
Konstruktion: Platsgjutet och betongelement
Projektledare från kontoret: Anders Sundblom
Arbetsledare: Daniel Gustavsson, assisterad av Roland Jansson

Juni 2011

trobergsh_mb_4_8_2011
Nybygget färdigställt

April 2011

trobergsh_210411_2
Fasad mot Svarta Katten
trobergsh_210411_6
Våning 2
trobergsh_210411_12
Källare

Januari 2011

trobergsh_2011-01-04
Fasad mot Svarta Katten
trobergsh_2011-01-04_2
Fasad, del 2, mot Svarta Katten
trobergsh_2011-01-04_4_1
Våning 2

Juli 2010

trobergsh_230710_2
Fasad mot Nya Apoteket
trobergsh_a_230710
Fasad mot Svarta Katten
trobergsh_a4_230710_3
Våning 4, vy mot norr
trobergsh_a1_230710
Våning 1, butiksutrymmen
trobergsh_c1_230710
Våning 1 i anslutning till gamla delen